Friendship

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΛΙΑΣ

ΕΦΥΡΕΣ

Γ

Φ

Title
Go to content
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ        
Είμαστε μια μη κυβερνητική - μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών-πολιτών που επιλέξαμε τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης ως κύριο τομέα της δικής μας κοινωνικής δράσης. Εμπνεόμενοι από τα ιδανικά της φιλίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, έχοντας μελετήσει τη διεθνή εμπειρία-τεχνογνωσία και την ελληνική πραγματικότητα, ιδρύσαμε τον Οκτώβριο του 1987 το Ινστιτούτο Φιλανθρωπίας, το οποίο μετονομάσαμε τον Ιούνιο του 2002 σε ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ - Ινστιτούτο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τίτλο που τονίζει καλύτερα την ισότιμη και αμφίδρομη σχέση της σύγχρονης κοινωνικής προσφοράς.        
Θεωρούμε τη Φιλία, που υπογραμμίζει την προσωπική, ειλικρινή και ισότιμη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, ως τη σωστή στάση του εθελοντή-ανθρωπιστή, και αυτή η αρχή θέλουμε να διαπνέει τις σχέσεις μας, τόσο με τα άτομα και τις ομάδες που υποστηρίζουμε, όσο και με τους εθελοντές και τις άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) με τις οποίες συνεργαζόμαστε.
Εργαζόμαστε και κτίζουμε Γέφυρες, Γέφυρες Φιλίας που συμβάλλουν στην κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των συνανθρώπων μας και των κενών που υπάρχουν στον ανθρωπιστικό χώρο, που βελτιώνουν τη ροή της πληροφόρησης και του δυναμικού ανάμεσά μας, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία και λειτουργία όλων μας ως παραγόντων της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ        
Η  υπηρέτηση και προώθηση των αρχών και ιδεωδών του εθελοντισμού, της ανθρωπιστικής συνεργασίας
και της αναπτυξιακής δράσης, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο θεσμικών προτάσεων - παρεμβάσεων και
πρακτικών δράσεων στο πεδίο,  που στηρίζεται στην ενεργοποίηση,  την εκπαίδευση,  τη συνεργασία  και
τη γεφύρωση των ατομικών και συλλογικών δυνάμεων της Κοινωνίας των Πολιτών.


ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤIΚΗΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ
---------------------------------------------------------->

1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2. ΕΙΔΗ / ΠΡΟΙΟΝΤΑ
3. ΧΡΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΡΟΙ - ΑΣΤΕΓΟΙ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ


Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΜΑΣ ΡΟΛΟΣ
Οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ, από την αρχή της λειτουργίας τους, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών στην ελληνική κοινωνία. Η καταγραφή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των ανθρωπιστικών οργανώσεων (1998) και οι δύο εκδόσεις του Οδηγού Οργανώσεων Ανθρωπιστικής Δράσης (2000 & 2001), καθώς και η έκδοση δύο τευχών του Περιοδικού Φιλάνθρωπος (1999 & 2001), ήλθαν να καλύψουν βασικές ανάγκες πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Σημαντικές πρωτοβουλίες αποτέλεσαν επίσης η διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Ανθρωπιστικής Δράσης (2000), με θέμα "Για μια κοινή πολιτική και στρατηγική Φιλανθρωπίας-Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα", που προήγαγε το διάλογο ανάμεσα στις ΜΚΟ, στην Πολιτεία, τον Εταιρικό τομέα και τα ΜΜΕ, καθώς και η διοργάνωση της 1ης Έκθεσης Εθελοντισμού και Ανθρωπιστικών Οργανώσεων (2001), που προέβαλε το ανθρωπιστικό έργο 77 Οργανώσεων, ελκύοντας νέους εθελοντές. Ήδη το Σεπτέμβριο του 2002, διοργανώνεται η 2η Έκθεση Εθελοντισμού για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.Το 2002, κατόπιν σχετικής ανάθεσης του Υπουργείου Πολιτισμού, οι Γέφυρες Φιλίας εκπόνησαν έρευνα-μελέτη με θέμα τις "Κοινωνικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στους άπορους - άστεγους της Αθήνας" και υπέβαλαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με προτάσεις-προγράμματα, για την κοινωνικά αποκλεισμένη αυτή ομάδα συνανθρώπων μας.


H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣH        
H πρακτική δράση στο πεδίο (on the field), αποτελεί κύριο άξονα προγραμμάτων που αναπτύσσουμε και στηρίζουμε.
    
Οι Γέφυρες Φιλίας οργανώνουν ομάδες εθελοντών-δράσης, που στα πλαίσια μικρών αποστολών, αναλαμβάνουν να βοηθήσουν και ανακουφίσουν περιπτώσεις ανθρώπων και οικογενειών που έχουν ανάγκη, καθώς και να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στο έργο τους.
    
Το 2001 ιδρύσαμε την "Τράπεζα Χρόνου", πρώτο στάδιο στη δημιουργία ενός Κέντρου Εθελοντών, που διαχειρίζεται εθελοντικό χρόνο, προσελκύοντας και διοχετεύοντας εθελοντές σε ανθρωπιστικές δράσες. Σε συνεργασία με τα περισσότερα σχολεία της Αθήνας που προσφέρουν το πρόγραμμα Ι.Β. (International Baccalaureate), η Τράπεζα Χρόνου παρέχει εκπαίδευση, προσελκύει και διοχετεύει εφήβους σε ένα δίκτυο οργανώσεων που υποστηρίζουμε και με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Επίσης τακτικά στέλνουμε νέους και νέες στο πρόγραμμα "Νεολαία - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)", σε χώρες του εξωτερικού.
Στα πλαίσια που προγράμματoς Φιλίας "Εκπαίδευση για την Άρση των Ανισοτήτων", εθελοντές μας, εκπαιδευτικοί και μη, ίδρυσαν βιβλιοθήκη και παρέχουν ενισχυτική υποστηρικτική διδασκαλία και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά και τους εφήβους του ΠΙΚΠΑ Βούλας.  
    
Με πρωτοβουλία εθελοντών μας αναπτύσσεται ένα Πρόγραμμα Αιμοδοσίας, στο οποίο ένας πυρήνας εθελοντών αιμοδοτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει αίμα στις μονάδες μεταμοσχεύσεων, ογκολογίας και εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία.
    
Κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε και διανέμουμε οικονομική βοήθεια και "δωρεές σε είδος" (τρόφιμα, ρούχα, σχολική ύλη-βιβλία, έπιπλα, εξοπλισμό γραφείου, κλπ.) σε παιδιά και οικογένειες, καθώς και σε άλλες οργανώσεις που έχουν ανάγκη.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Από τα πρώτα τους βήματα, οι Γέφυρες Φιλίας ανέπτυξαν διεθνή δραστηριότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος Φλόγα Καρδιάς και του Ινστιτούτου Φιλανθρωπίας Βουλγαρίας που ιδρύσαμε σε συνεργασία με άλλους φορείς, και με την υποστήριξη της Υ.Δ.Α.Σ.- Hellenic Aid του Υπουργείου Εξωτερικών, χρηματοδοτήθηκαν δύο προγράμματα ιατρικής αναπτυξιακής βοήθειας στην Κούβα (εκπαίδευση και αποστολή ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων σε νοσοκομεία) και στη Βουλγαρία (αποστολή ιατρικού εξοπλισμού σε ίδρυμα με παιδάκια - Α.Μ.Ε.Α.). Σε συνεργασία με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, υποστηρίζουμε οικονομικά και με αποστολές ειδών ορφανοτροφεία και ιδρύματα στη Βουλγαρία, καθώς και την συνέχιση των παραπάνω αυτόνομων προγραμμάτων.

Επίσης, οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ ανέπτυξαν στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς - αναγνωρισμένες οργανώσεις που κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως.
Από τον Οκτώβριο του 2000, οι Γέφυρες Φιλίας αποτελούν διαπιστευμένο μέλος και αδειούχο χρήσης του ονόματος και της τεχνογνωσίας της United Way International, ενός δικτύου που ξεκίνησε από τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη - ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση των ΗΠΑ (United Way America), και δραστηριοποιείται σε 41 χώρες του κόσμου μέσα από 260 τοπικές αυτόνομες οργανώσεις. Η United Way, ανάμεσα στα άλλα, κινητοποιεί σε παγκόσμιο επίπεδο τον εταιρικό τομέα για την κάλυψη κρίσιμων τοπικών ανθρωπιστικών αναγκών.

Οι Γέφυρες Φιλίας αντιπροσωπεύουν επίσης (Οκτώβριος 2001) την Gifts in Kind International, μία διεθνή οργάνωση που συνεργάζεται με επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την αποτελεσματική συγκέντρωση και διανομή δωρεών σε είδος.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ
Τα παρακάτω προγράμματα αποτελούν στόχους μας, για τους οποίους ζητάμε τη συνεργασία και ενίσχυση όλων των παραγόντων της Κοινωνίας των Πολιτών.

  1. Μισθοδοσία: Είναι ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο εργαζόμενοι, με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, θα δωρίζουν μέσω του μισθού τους ή της πιστωτικής τους κάρτας σε μηνιαία βάση ένα ποσό, σε αναγνωρισμένες και επιλεγμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις
  2. "Τηλεφωνικό Κέντρο Γεφύρωσης": Πρόγραμμα που θα γεφυρώνει, μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου και μια ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, τις ανάγκες ατόμων, ομάδων και οργανώσεων, με την προσφορά εθελοντικού χρόνου, ειδών και χρημάτων.
  3. "Κέντρο Απόρων-Αστέγων": Πρόγραμμα που θα εκδιπλωθεί σταδιακά για να καλύψει ανάγκες πληροφόρησης και ενημέρωσης, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας (με ντουσιέρες, πλυντήρια, στεγνωτήρια), διανομής ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης, βασικής διατροφής, στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής-κοινωνικής επανένταξης των απόρων-αστέγων.

ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ -
Ινστιτούτο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μενεκράτους 15, 116 36 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 9021111, Φαξ: 9016144
E-mail: instphil@hol.gr
Back to content